Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Quà Noen 2011


12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_1.jpg
12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_2.jpg
12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_3.jpg
12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_4.jpg
12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_5.jpg
12.VN.01.FLYER_Xmas_LR_Page_6.jpg
Liên Hệ: Ms.Vân Anh Tel: 0936.753.484
Nick Yahoo : oriflame_vananh
              http://blog.yume.vn/oriflamevananh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét