Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011


SẢN PHẨM ƯU ĐÃI THÁNG 10

1.SẢN PHẨM NỔI BẬT CUẢ THÁNG:
Ảnh số 1                      Ảnh số 2
Ảnh số 3                      Ảnh số 4
Ảnh số 5                      Ảnh số 6
Ảnh số 7                      Ảnh số 8
  Ảnh số 9                      Ảnh số 10 
  Ảnh số 11                    
Ảnh số 12
2.CHĂM SÓC CÁ NHÂN:
Ảnh số 14                    Ảnh số 13
Ảnh số 15                    Ảnh số 16
Ảnh số 17                    Ảnh số 18
Ảnh số 19                    Ảnh số 20 
Ảnh số 21                    Ảnh số 22
Ảnh số 23                    Ảnh số 24
           Ảnh số 25                
3.GÓC NAM GIỚI:
    Ảnh số 26                    Ảnh số 27    
Ảnh số 28                    Ảnh số 29
Ảnh số 30                    Ảnh số 31
4.NƯỚC HOA:
Ảnh số 32                    Ảnh số 33
Ảnh số 34                    Ảnh số 36
Ảnh số 37                    Ảnh số 38
            Ảnh số 39                  
5.TRANG ĐIỂM:
Ảnh số 40                    Ảnh số 41
Ảnh số 42                    Ảnh số 43
Ảnh số 44                    Ảnh số 45
Ảnh số 46                    Ảnh số 47
Ảnh số 48                    Ảnh số 49
Ảnh số 50                    Ảnh số 51
Ảnh số 52                    Ảnh số 53
DATE TO BE
Ảnh số 54                    Ảnh số 55
Ảnh số 56                    Ảnh số 57
Ảnh số 58                    Ảnh số 59
6.DƯỠNG DA:
Ảnh số 60                    Ảnh số 61
Ảnh số 62                    Ảnh số 63
Ảnh số 64                    Ảnh số 65
Ảnh số 66                    Ảnh số 67
Ảnh số 68                    Ảnh số 69
Ảnh số 70                    Ảnh số 71
Ảnh số 72                    Ảnh số 73
 Ảnh số 74                    Ảnh số 75 
         Ảnh số 77                    Ảnh số 79         
  Ảnh số 80                    Ảnh số 81  
           Ảnh số 76                    Ảnh số 82            
Ảnh số 83                    Ảnh số 84
Ảnh số 85                    Ảnh số 86
Ảnh số 87                    Ảnh số 88
                                Ảnh số 89                    Ảnh số 90                                
MỘT SỐ MẶT HÀNG CÓ SẴN:
Ảnh số 91                  Ảnh số 92
Ảnh số 93                  Ảnh số 94
Ảnh số 95                  Ảnh số 96
Ảnh số 97                  Ảnh số 98
 Ảnh số 99                 Ảnh số 100

LIÊN HỆ:

Ms.Vân Anh Tel: 0936.753.484
Nick Yahoo : oriflame_vananh

              http://blog.yume.vn/oriflamevananh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét